Jak působí beta glucan?

Podle dosud publikovaných vědeckých studií má beta glucan významný vliv na funkčnost imunitního systému. To se projevuje:

-v lepší ochraně proti virům, parazitům, plísním nebo bakteriím (společně nazývané jako „patogeny“)
-při prevenci a léčbě rakoviny
-příznivým působením při přecitlivělosti na alergeny


Podpora imunitního systému beta glucanem je zprostředkována změněnou aktivitou imunitních buněk (makrofágů a T-buněk/lymfocytů) a zlepšením jejich funkčnosti:

-vyhledávání a odstraňování cizorodých látek v těle – patogenů
-zvyšuje produkci cytokinů (např. TNF – tumor necrosis factor) a některých podskupin T-lymfocytů
-zvyšuje specifickou a nespecifickou imunitní reakci organismu
cross