Podle dosud publikovaných vědeckých studií má beta glucan významný vliv na funkčnost imunitního systému. To se projevuje:

  • v lepší ochraně proti virům, parazitům, plísním nebo bakteriím (společně nazývané jako „patogeny“)
  • při prevenci a léčbě rakoviny
  • příznivým působením při přecitlivělosti na alergeny

Podpora imunitního systému beta glucanem je zprostředkována změněnou aktivitou imunitních buněk (makrofágů a T-buněk/lymfocytů) a zlepšením jejich funkčnosti:

  • vyhledávání a odstraňování cizorodých látek v těle – patogenů
  • zvyšuje produkci cytokinů (např. TNF – tumor necrosis factor) a některých podskupin T-lymfocytů
  • zvyšuje specifickou a nespecifickou imunitní reakci organismu