Klinické štúdie

Najnovšie klinické štúdie Natures preukazujú vysokú účinnosť beta glucanu pri niektorých zdravotných problémoch:

1. Normalizace imunitního systému pomocí Beta glucan 120 a
Beta glucan 500 u imunodeficientních pacientů s opakujícími se onemocněními horních cest dýchacích.


Uskutečnění studie: 03/2015 – 05/2015
Počet sledovaných pacientů: 50 (25+25), muži a ženy ve věku 18–75 let
Typ studie: fáze IV, placebo-kontrolovaná

U sledovaných pacientů byla klinicky potvrzena diagnóza chronických bakteriálních infekcí horních cest dýchacích.

Pacienti v glucanové a kontrolní skupině byli léčeni standardní antibiotickou a protizánětlivou léčbou. Pacienti v glucanové skupině, kromě standardní farmakologické léčby, užívali první měsíc 1 kapsli Beta glucan 500 denně a následně 1 kapsli Beta glucan 120 denně.

Výsledky: Po 1 měsíci léčby byly porovnány s výsledky z úvodních měření. Všichni pacienti byli vyléčeni. Pacienti z kontrolní skupiny zůstali nadále imunodeficientní. Pacientům z glukanové skupiny se sledované imunologické parametry normalizovaly.

Po 1 měsíci od konce léčby se zjistilo, že v kontrolní skupině se vyskytovaly případy s recidivami. V glucanové skupině se nevyskytly žádné recidivy.

Přípravky Beta glucan jsou dobře tolerovány, byla potvrzena jejich bezpečnost a netoxicita.
Text

2. Beta glucan 500 u pacientů s onkologickými onemocněními podstupujícími radioterapii a chemoterapii.

Uskutečnění studie: 07/2015 – 11/2015
Počet sledovaných pacientů: 100 (50+50), muži a ženy ve věku 18–75 let
Typ studie: fáze IV, placebo-kontrolovaná

U sledovaných pacientů byla klinicky potvrzena diagnóza urogenitální rakoviny a/nebo rakoviny prsu 1. nebo 2. stupně se znaky sekundární imunodeficience.

Pacienti v glucanové a kontrolní skupině byli léčeni standardní radioterapií a polychemoterapií. Pacienti v glucanové skupině, kromě standardní farmakologické léčby, užívali 1 kapsli Beta glucan 500 denně.

Výsledky: V případě glucanové skupiny byly zjištěny následující účinky:

  • statisticky významně zvýšená tolerance k chemoterapii a radioterapii,
  • výsledky naznačují hepatoprotektivní účinky díky antioxidačním účinkům na hepatocyty,
  • žádné negativní účinky chemoterapie na CNS,
  • významné omezení intoxikace syndromu způsobovaného chemoterapií,
  • zlepšená kvalita života.

Přípravek Beta glucan 500 je dobře snášen, byla potvrzena bezpečnost, netoxicita a možné použití spolu se standardními terapeutickými postupy.

cross