Astma bronchiale

Astma je chronické celoživotní onemocnění, které se objevuje u dětí i dospělých. I přes pokroky v léčbě, výskyt astmatu celosvětově stále stoupá, a to i v České republice.

Celosvětový počet astmatiků je odhadován na 150 milionů. Za posledních 20 let dochází celosvětově k nárůstu onemocnění především u dětí a mladistvých, kde se astma stává nejčastějším chronickým onemocněním dětského věku (10-15%).

Sick woman with flu at home.

Navíc je astma na celém světě i v ČR nedostatečně a pozdně diagnostikováno a nedostatečně léčeno. Odhaduje se, že v ČR je stále neidentifikováno cca 250 000 astmatiků.

Kde se bere?

Na vzniku astmatu se podílí více faktorů a velkou roli má i vrozená dispozice – dědičnost. Astma nelze zcela vyléčit, avšak je možné ho udržovat v takové míře, že dochází k léčbě pouze ambulantně.

Astma může vzniknou v kterémkoli věku. Působí opakované stavy dušnosti, pískoty v hrudníku při dýchání, dráždivý kašel zhoršující se hlavně v noci nebo po námaze, opakované pocity sevření (tíhy, tlaku) na hrudi. Příznaky se často objevují nebo zhoršují při virové infekci,

kontaktu se spouštěči nebo chemickými parami a aerosoly, po námaze, při stresu či jiných silných emocích.

Možné faktory:

  • alergie (hlavně na pyly, plísně, zvířata, roztoče nebo na chemické látky)
  • znečištěné ovzduší
  • časté infekce dýchacích cest
  • kouření
  • stres
  • dědičnost

Prevence

Bohužel zatím nebylo nic úspěšného preventivního nalezeno. Určitě je dobré vyhýbat se alergenům a jiným spouštěčům astmatu (popřípadě využít alergenové vakcinace), nekouřit a taktéž stres našemu zdraví nesvědčí. “Zatímco krátkodobý a náhlý stres stimuluje imunitní systém, dlouhodobý dopad stresových hormonů snižuje imunitu a odolnost vůči patogenům. Proto jsou chronicky vystresovaní lidé náchylnější na virové a infekční, ale i další onemocnění,” vysvětluje Ing. Adrián Doboly, odborník na imunitu z biotechnologické laboratoře Natures.

Co může ještě pomoct?

Kloktání, prolévání horních cest dýchacích minerální vodou a samotná inhalace. Aplikace minerálních vod je jedna z vhodných procedur v léčbě a prevenci astma bronchiale a jiných dýchacích onemocněních. Skvělé jsou vody typu luhačovické Vincentky. Celý inhalační proces v rámci dne je dobré začít kloktáním a proléváním horních cest dýchacích – dochází k očištění sliznic. Následuje inhalace nosem nebo ústy trvající cca 10 min. Obecně platí, že inhalovat by se nemělo 30 minut před a po jídle a při akutním onemocnění.  

“Dostat organismus do rovnováhy pomáhají i beta glukany, složené cukry z hlívy ústřičné. Je dokázáno, že posilují některé buňky imunitního systému, podporují rychlejší rekonvalescenci a sehrávají klíčovou úlohu i při psychosomatických onemocněních kůže, astmatu a dalších diagnózách,“ doporučuje A. Doboly z Natures.

Ing. Adrián Doboly
Je odborníkem na imunitu a beta glukan. Problematice beta glukanu a podrobnému zkoumání jeho účinků na zdraví se věnuje ve společnosti Natures již 20 let. Spolupracoval na výrobě několika výrobků na podporu imunity s obsahem beta glukanu pro dospělé a také pro děti. Aktivně se vzdělává v oblasti a problematice výživových doplňků.
cross